Welcome » RS18 Template

GÜNÜN SÖZÜ

MASKOTUMUZ

SAAT


Haftanın Videosu


DUYURU PANOSU

Duyuru Panosu
****Tüm Sayfalarımız Güncellenmiştir...****
****Resimler Yenilenmiştir.****
****Erkek Saç Modelleri Sitemize Eklenmiştir.****

Alt Başlık

Forum09 | Tr.Gg |Html | İngilizce Dersleri | Almanca Dersleri | Fifa 2015 | Filmler | Fbml | Kod | Css Tasarımlar | Resimler | Oyun Oyna | Biyografiler | Canlı TV | İdda | Matematik Dersleri | Tasarımlar | Css | Html |

denizli1

 


Denizli'nin Tarihçesi Denizli şehri, ilk defa bugünkü şehrin 6 km. kuzeyinde, Eskihisar Köyü civarında kurulmuştur. Bu şehir M.O.( 261 - 245 ) yılları arasında, Suriye Kralı II. Antiyokustheos tarafından kurulmuş ve karısının adına izafeten LAODICIA denilmiştir. Türkler Denizli havalisini zaptettikten sonra, şehrin suyunun bol bulunduğu bugünkü Kaleiçi mevkiine naklettirmişlerdir. Denizli adına, tarihi kaynaklarda başka başka isimler olarak rastlamaktayız. Selçuklu kayıtları ve Denizli mahkemesi serciye sicilleri (Ladik) ismini vermektedir. Ibni Batuta'nın seyahatnamesi (Tunguzlu) denilmektedir. Mesalikullebsar'da da (Tunguzlu) olarak kaydedilmiştir. Timurlenk'in zafer namesini yazan, Ser afettin Zemdi (Tenguzlug) ve (Tonguzlug) gibi iki isimden bahsetmektedir. Tensiz kelimesi eski Türkçe'de Deniz demektir. Tunguzlu ise bugünkü imlasıyla Denizli demektir. Netice olarak Denizli adi, Tunguzlu ve Tunguzlu kelimelerinin zamanla ağızdan agıza, Denizli kelimesi haline gelmesinden bugünkü seklini almıştır. Kronoloji M.O. 4000'ler Kalkolitik donem M.O. 3000 - 2000 ilk Tunç Cağı M.O. 2000 - 1200/1100 Orta Tunç cağı ve Son Tunç cağları M.O. 1800 Denizli'nin Arz ava Sayasal Birliği içinde yer olması M.O. 1200 Deniz kavimleri göçü M.O. 1100'ler Deniz kavimleri göçüyle Hitit Devleti'nin yıkılması M.O. 546 Ahamenis Kralı II.Kiros'un Lidya Krallığı'nı ortadan kaldırması M.O. 360 Hellespontos, Misya, Lidya ve Karya satraplarının Pers merkezi yetkesine bas kaldırışı M.O. 334 Büyük İskender'in Anadolu seferi ile Denizli yöresindeki Pers etkinliğine son verilmesi M.O. 246 ll.Antiokus'un karisi Laodikeia'yı ziyareti sırasında Laodikeia kentinin kurulması M.O. 188 Roma, Bergama, Selevkoslar arasında barış antlaşmasının yapılması 649 Muaviye'nin Kıbrıs seferi 1070 Türklerin Denizli'de ilk kez görülmeleri 1077 Denizli'nin Türklerce fethi 1097 Kentin Bizansın eline geçmesi 1102 l.Kılıç Arslan'ın Denizli'ye fethi 1119 Denizli'nin yeniden Bizans'ın eline geçmesi 1148 Haçlılar'ın Denizli'den geçmeleri 1190 Frederik Barbaros komutasındaki bir Haçlı Ordusu'nun Denizli'den geçmesi 1207 Denizli'nin yeniden Türkler'in eline geçmesi 1259 Türkmenlerin Denizli'nin yönetimini ele geçirmeleri 1288 Denizli'nin Germiyanogulları egemenliğine girmesi 1300 - 1368 Denizli'de İnançogulları egemenliği 1368 Denizli'ni yeniden Germiyanogulları egemenliğine girmesi 1391 Denizli'nin Osmanlılar'ın eline geçmesi 1403 Timur'un Denizli'yi Germiyanoğulları'na geri vermesi 1429 Denizli'nin kesin olarak Osmanlı egemenliğine girmesi 1874 Denizli'de ilk Rüştiye Mektebi'nin açılması 1876 Denizli'de ilk Belediyenin kurulması 1879 İzmir-Aydın demiryolunun Sarayköy'e dek uzatılmasına ilişkin bir antlaşmanın yapılması 1883 Yapılan yönetim değişikliği ile Denizli'nin Sarayköy, Buldan ve Tavas kazalarının bağlandığı bir sancak haline getirilmesi 1884 Çal Kazası'nın Denizli sancağına bağlanması 1888 Acıpayam Kazası'nın, Denizli sancağına bağlanması, Sarayköy demiryolu hattının Dinar'a dek uzatılmasının kararlaştırılması 1910 Denizli'nin "Bağımsız Mutasarrıflık" haline getirilmesi 22 Mart 1919 İzmir'de toplanan Reddi İlhak Kongresi'ne Denizli'den bir kurulun katılması 25 Nisan 1919 İstanbul Hükümeti'nin Şehzade Abdurrahim Efendi başkanlığındaki bir öğüt kurulunun Denizli'ye göndermesi 15 Mayıs 1919 İzmir'in Yunanlılar'ca işgali üzerine, Denizli'de bir protesto mitingi düzenlenmesi 16 Mayıs 1919 Yunan işgalinin protesto edilmesi amacıyla Tavas'ta da bir miting düzenlenmesi 17 Mayıs 1919 İşgale karsı Çal'da bir miting düzenlenmesi 29 Mayıs 1919 Denizli'de Redde-i ilhak Cemiyeti'nin kurulması 8 Haziran 1919 Sarayköy'de bir Kuka-yi Milliye Cephesi'nin oluşturulması 10 Haziran 1919 Denizli Heyet-i Milliye'nin kurulması ve Sarayköy cephesinin oluşturulması 3 Ağustos 1919 İstanbul Hükümeti'nin Denizli'de incelemelerde bulunmak üzere Jandarma Genel Komutanı Ali Kemal Paşa'yı göndermesi 7 Ağustos 1919 Denizli Mutassarrıfı Faik Bey'in Dahiliye Nezareti'ne bir telgraf çekerek, Kuka-yi Milliye'nin dağıtılması buyruğunu geri çevirmesi 18 Ağustos 1919 Denizli delegelerinin Sivas Kongresi'ne katılmak üzere kentten ayrılması 12 Ocak 1920 Emin Efendi ve Faik Bey'in İstanbul'da toplanan Meclis-i Mebusan'a Denizli milletvekili olarak katılması 21 Haziran 1920 Çopur Musa çetesinin Çivril'i basması 5 Temmuz 1920 Yunanlılar'ın Buldan'a ve Çal'ın bazı köylerine girmesi 8 Temmuz 1920 Demirci Mehmet EFE'nin adamlarından Soketli Ali EFE'nin Denizli'de öldürülmesi 9 Temmuz 1920 Denizli'ye giren Demirci Mehmet EFE'nin, Soketli Ali EFE'nin ölümünden sorumlu tuttuğu 60 kişiyi öldürtmesi 29 Temmuz 1920 Yarbay Nazmı Bey'in 57.Tümen Komutan ive Mutasarrıf vekili olarak Denizli'ye gelmesi 18 Ocak 1921 Çivril'in Yunan işgaline uğraması 1 Nisan 1921 Çivril'in ikinci bir kez işgale uğraması 30 Ağustos 1922 Çivril'in Büyük Taarruzla birlikte Yunan işgalinden kurtarılması 4 Eylül 1922 Buldan'ın işgalden kurtarılması=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=