Welcome » RS18 Template

GÜNÜN SÖZÜ

MASKOTUMUZ

SAAT


Haftanın Videosu


DUYURU PANOSU

Duyuru Panosu
****Tüm Sayfalarımız Güncellenmiştir...****
****Resimler Yenilenmiştir.****
****Erkek Saç Modelleri Sitemize Eklenmiştir.****

Alt Başlık

Forum09 | Tr.Gg |Html | İngilizce Dersleri | Almanca Dersleri | Fifa 2015 | Filmler | Fbml | Kod | Css Tasarımlar | Resimler | Oyun Oyna | Biyografiler | Canlı TV | İdda | Matematik Dersleri | Tasarımlar | Css | Html |

İngilizce Başlangıc

LESSON 1
HELLO! GOOD BYE


B- HÂL, HATIR SORMA

How are you? /haw ar yu/ : Nasılsınız?
Fine, thanks and you? /fayn tenks end yu/ : İyiyim, teşekkürler, ya siz?
I am fine, thank you. /ay em fayn tenk yu/ : İyiyim, teşekkür ederim.


C- VEDALAŞMA

Good bye /gıd bay/ : Hoşcakal (Güle, güle)
Bye /bay/ : Hoşcakal (Güle, güle)
See you later /si yu leytı/ : Sonra görüşürüz

 

Sally: Hi! Graham
Graham: Hello! Sally.
     
John: How are you?
Lucy: Fine thanks, and you?
John: I am fine, thank you.
     
Paul: Good bye!
Tom: Good bye, Paul. See you later.
Paul: See you later.
     
A: Hello! How are you?
B: Fine, thanks. And you
A: I am fine, thanks.
Pleased to meet you.
B: Nice to meet you, too

 

EXPRESSIONS

Hello! How are you /Helo! haw ar yu/: Merhaba! Nasılsın(ız)?
Fine, thanks. And you /fayn tenks end yu/: İyiyim teşekkürler ya sen?
I am fine /Ay em fayn/: İyiyim
Thank you /Tenk you/ : Teşekkür ederim
Pleased to meet you /plizd tı mit yu/: Tanıştığıma memnun oldum
Nice to meet you, too / Nays tı mit yu/: Ben de tanıştığıma memnun oldum
How do you do. /Haw dı yu dı/ : Tanıştığıma memnun oldum.
See you later/si yu leytı/: Sonra görüşürüz


EXERCISES

1- It's 8.00. Good ......... .

2- It's 20.00. Good ......... .

3- It's 15.00. Good ......... .

4- It's 23.00. Good ......... .

5- A: Hello! How are you?
    B: ............. .

6- A: Good bye B: ......... .

7- A: Nice to meet you.
    B: ............. .

 

Answers

1.morning
2.evening
3.afternoon
4.night
5.Fine thanks, and you?
6.Bye
7.Nice to meet you, too

 

POEMS

Goodbye, Hello Poem
Written by Jackson

Goodbye, bad people,
Hello, good people.
Goodbye, bad things,
Hello, good things.
Goodbye, dead soldiers,
Hello, freedom.
Goodbye, evil soldiers,
Hello, heroes.
Goodbye, destruction,
Hello, renovation.
Goodbye, grandparents,
Hello, grandchildren.
Goodbye enemies,
Hello, savior.
Goodbye, war,
Hello, peace


LESSON 2
PERSONAL PRONOUNS

A- Subject Pronouns
I, You, He, She, It, We, You, They

B- Adjective Pronouns
My, your, his, her, its, our, your, their

C- Object Pronouns
Me, you, him, her, it, us, you, them


Özne, sıfat ve nesne zamirleri aşağıdaki gibidir

A- Subject Pronouns

I /ay/: ben
You /yu/: sen
He /hi/: o (erkek)
She /şi/ : o (bayan)
It /it/: o (hayvan, eşya)
We /wi/: biz
You /yu/ : siz
They /dey/: onlar


B- Adjective Pronouns

My /may/: benim
Your /yur/: senin
His /hiz/: onun (erkek)
Her /hör/ : onun (bayan)
Its /its/: onun (hayvan, eşya)
Our /avr/: bizim
Your /yur/ : sizin
Their /deir/: onların


C- Subject Pronouns

Me /mi/: bana, beni
You /yu/: seni, sana
Him /him/: onu, ona (erkek)
Her /hör/ : onu, ona (bayan)
It /it/: onu, ona (hayvan, eşya)
Us /as/: bizi, bize
You /yu/ : sizi, size
Them /dem/: onları, onlara

 

LESSON 3
VERB "TO BE"

BE = am, is, are

BE fiilinin kullanımı:
SUBJECT + BE + ADJECTIVE
SUBJECT + BE + NOUN
SUBJECT + BE + ADJECTIVE + NOUN
SUBJECT + BE + PLACE (PREPOSITIONAL PHRASE)


İngilizce'de BE fiili öznelerden sonra AM, IS, ARE olarak kullanılır.
Kısaca şöyle diyebiliriz:

Be = am, is, are
/ bi = em, iz, ar /

Tabloyu inceleyiniz:

I am
He is
She is
It is
We are
You are
They are'Be' fiilini sıfatlarla, isimlerle ve edatlarla kullanırız. Temel kullanım aşığaki gibidir.
Örnekler:

1- SUBJECT + BE + ADJECTIVE
I am young. (Ben gencim.)
We are tired. (Biz yorgunuz.)
They are very expensive. (Onlar çok pahalı.)

2- SUBJECT + BE + NOUN

He is an engineer. (O bir mühendis.)
They are architects. (Onlar mimar.)
I am not a student. I am a teacher. (Ben öğrenci değilim. Öğretmenim.)

3- SUBJECT + BE + ADJECTIVE + NOUN

She is a young girl. (O genç bir kız.)
You are an old man. (Sen yaşlı bir adamsın.)
They are hardworking students. (Onlar çalışkan öğrenci.)

4- SUBJECT + BE + PLACE (PREPOSITIONAL PHRASE)
They are in the company now. (Onlar şu anda şirketteler.)
The doctors aren't in the hospital. (Doktorlar hastanede değil.)
He is at the party. (O partide.)
The difference is in color. (Fark renktedir.)

ADJECTIVES

big /big/: büyük
small /smol/: küçük
old/old/: (eşyalar için) eski, (canlılar için) yaşlı
new /nyu/ : yeni
young /yang/: genç
cheap/çiip/: ucuz
expensive /ekspensiv/ : pahalı
tired/tayrd/: yorgun


SUBJECT + BE + ADJECTIVE

Their house is big. (Onların evi büyük)
She is very young. (O çok genç.)
Your book is new. (Senin kitabın yeni.)
My book is old. (Benim kitabım eski.)
His father is old. (Onun babası yaşlı.)
Books are very expensive. (Kitaplar çok pahalı.)
Bread is cheap. (Ekmek ucuz.)
 

NOUNS

Meslekler, eşyalar, mekanlar, insan isimleri bu guruptadır.
student /styudınt/: öğrenci
teacher/tiçır/: öğretmen
school /skuul/ : okul
engineer /enciniyr/: mühendis
soldier /solcır/ : asker
friend/frend/: arkadaş, dost
table/teybl/: masa
John /con/: John


SUBJECT + BE + NOUN
(Subject + be + noun yapısını kullanırken
SUBJECT şahıs ise NOUN genelde mesleklerdir.)


I am Mehmet. (Ben Mehmet(im).)
She is a student.. (O bir öğrenci(dir).)
You are a doctor. (Siz bir doktorsunuz.)
They are soldiers. (Onlar asker.)
His father is a teacher. (Onun babası bir öğretmen.)
Books are friends. (Kitaplar dosttur.)

ADJECTIVES + NOUN

big house /big haus/: büyük ev
small radio /smol redyo/: küçük radyo
old man/old men/: yaşlı adam
new car/nyu kar/ : yeni araba
young girl /yang görl/: genç kız
cheap hotel/çiip hotel/: ucuz otel
expensive computer/ekspensiv kompyutır/ : pahalı bilgisayar
tired worker/tayrd workır/: yorgun işci
easy question/iizi kvesçıns /: kolay soru
difficult job/difikılt cab/: zor meslek


SUBJECT + BE + ADJECTIVE + NOUN

It is a big house. (O büyük bir ev.)
She is a young girl. (O genç bir kız.)
They are easy questions. (Onlar kolay sorulardır.)
He is a new friend. (O yeni bir arkadaş.)
It is an old book. (O eski bir kitap.)
He is a good teacher. (O iyi bir öğretmen.)
They are expensive cars (onlar pahalı arabalardır.)
It is a cheap hotel. (O ucuz bir otel.)

PREPOSITION / EDATLAR

Bilinmesi gereken temel edatlar

in/in/: içinde
on/on/: üstünde
under /andır/ : altında
near /solcır/ : asker
behind /bihaynd/: arkasında
in front of/in front ov/: önünde
about/ıbaut/: hakkında


SUBJECT + BE + PREPOSITONAL PHRASE

I am in the school. (Ben okuldayım.)
The book is about English. (Kitap İngilizce hakkında.)
We are near the road. (Biz yol kenarındayız.)
The cat is under the table. (Kedi masanın altında.)
The garden is in front of the house. (Bahçe evin önünde.)
She is behind the tree. (O ağacın arkasında.)


POSITIVE, NEGATIVE AND QUESTION CHARTS

Positive

I am a student
He
She
It
is in the school.
We
You
They
are happy.

Negative

I am not (I'm not) tired.
He
She
It
is not (isn't) at home.
We
You
They
are not (aren't) in the hospital.

Questions

Am I late?
is he
she
it
sad?
are we
you
they
at home?
 

 

 

LESSON 4
What is your name?
Are you Mr. Brown?

Bu dersimizde isim sorma ile ilgili yapıları inceleyeceğiz;

İSİM SORMA VE SÖYLEME

What is your name? : My name is Mehmet.

Are you Emine? Yes, I am (No, I am not.)

Is your name Mehmet? Yes, it is. (No, it isn't)

 
What is your name?
  /wat iz yor neym/ : İsmin(iz) nedir?
My name is Mehmet. /may neym iz Mehmet./ : Benim adım Mehmet
I am Mehmet. /ay em Mehmet./ : Ben Mehmet.
Is your name Ahmet? /iz yur neym Ahmet?/ : İsmin(iz) Ahmet mi?
Yes, it is. (No, it isn't) /yes it iz/ /no, it iznt/ : Evet öyle, (Hayır öyle değil)
Are you Ahmet? /ar yu Ahmet/ : Sen(Siz) Ahmet misin(iz)?
Yes, I am (No, I am not) /yes ay em/ /no ay emnat/ : Evet, benim. (Hayır, ben değilim.

 

A- İsmi doğrudan sorabiliriz. Örnekleri inceleyiniz;

What is your name? My name is Ahmet.
What is her name? Her name is Emine.
What is his name? His name is John.
What is its name? Its name is Pamuk.


B- Kişinin o kişi olup olmadığından emin değilsek,
emin olmak için aşağıdaki yapıyı kullanırız;


Are you Ahmet? Yes, I am. (No, I am not)
Is she Emine? Yes, she is. (No, she isn't)
Is he John? Yes, he is. (No, he isn't)
Is it Pamuk? Yes, it is. (No, it isn't)


C- Kişinin ismi hakkında tereddüt ediyorsak, aşağıdaki
yapıyı kullanırız. Cevapta kullanılan IT dikkat ediniz
Name kelimesini temsil eder. Örnekleri inceleyiniz;

Is your name Ahmet? Yes, it is. (No, it isn't.)
Is her name Emine? Yes, it is. (No, it isn't.)
Is his name John? Yes, it is. (No, it isn't.)
Is its name Pamuk? Yes, it is. (No, it isn't.)

LESSON 5
What is your name?
Are you Mr. Brown?


Bu dersimizde nereli olduğu sorma ve söyleme ile ilgili yapıları inceleyeceğiz;

NERELİ OLDUĞUNU SORMA VE SÖYLEME

Where are you from? I am from Ankara.

Are you from Istanbul? Yes, I am (No, I am not.)

Is he from Izmir? Yes, he is. (No, he isn't)

 
Where are you from?
  /wer ar yu from/ : Nerelisiniz?
I am from Turkiye. /ay em from .../ : Türkiye'liyim
Are you from Istanbul?. /ar yu from ..../ : İstanbul'lu musunuz?
Yes, I am (No, I am not) /yes ay em/ /no ay emnat/ : Evet, öyleyim. (Hayır, değilim.
Is he from Ankara? /iz hi from .../ : O Ankara'lı mı?
Yes, he is. (No, he isn't) /yes hi iz/ /no, hi iznt/ : Evet öyle, (Hayır öyle değil)

a) Kişilerin nereli olduğunu sormak için aşağıdaki yapıyı kullanırız. Örnekleri inceleyiniz;

Where are you from? I am from Istanbul.
Where is he from? He is from Izmir.
Where is she from? She is from Ankara.
Where are they from? They are from England.


b) Kişilerin nereli olduğu hakkında bilgimiz varsa ancak emin değilsek
emin olmak için aşağıdaki yapıyı kullanırız;


Are you from Istanbul? Yes, I am. (No, I am not)
Is she from Ankara? Yes, she is. (No, she isn't)
Is he from London? Yes, he is. (No, he isn't)
Are they from Izmir? Yes, they are. (No, they aren't) 

LESSON 6
THE ALPHABET

Bu dersimizde İngiliz Alfabesini inceleyeceğiz;

There are 26 letters in English Alphabet.
İngiliz Alfabesinde 26 harf vardır.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
 
5 VOWELS

a
 
e
i
u
o

    
21 CONSONENTS

b
 
c
d
f
g
h
j
k
l
m
n
p
q
r
s
t
v
w
x
y
z

    
PRONUNCIATION
a
  /ey/
b /bi/
c /si/
d /di/
e /i/
f /ef/
g /ci/
h /eyc/
i /ay/
j /cey/
k /key/
l /el/
m /em/
n /en/
o /ov/
p /pi/
q /kyu/
r /ar/
s /es/
t /ti/
u /yu/
v /vi/
w /dablyu/
x /ex/
y /vay/
z /zet/

CAN YOU SPELL THAT?

spell: harf harf okumak, kodlamak

İngilizce'de kelimelerin okunuşları ile yazılışları farklı olduğundan kişiler işittikleri kelimeleri yazarken hata yapmamak için kelimeyi harf harf kodlamak isteyebilirler.

A: Could you spell that please? (Lütfen onu kodlayabilir misiniz?)
B: D-I-C-T-I-O-N-A-R-Y

A: How do you spell it? (Onu nasıl kodlarsınız?)
B: B-E-D-A-V-A-I-N-G-I-L-I-Z-C-E


LESSON 7
THERE IS - THERE ARE

1. There is ve There are ile gördüklerimizi ve sahip olduklarımızı anlatırız.

2. There is ile tekil ve sayılamayan isimleri anlatırız, There are ile çoğul isimleri anlatırız.
There is a cat in the garden. There are cars in the street.

3. Soru yapmak için Is there/ are there �.? yapısını kullanırız. Olumsuz yaparken There isn't/ There aren't..... yapısını kullanırız.
Is there a stereo in your room?
Are there computers in your school?
There isn't sugar in my tea.
There aren't spoons and forks in the kitchen.

THERE IS - THERE ARE (Vardır)

There are some blue shirts in the shop. (Dükkanda birkaç mavi gömlek var.)

There is a car in the street. (Caddede bir otomobil var.)

There isn't any sugar in the tea. (Çayda hiç şeker yok.)

There aren't any students in the classroom. (Sınıfta hiçbir öğrenci yok.)

Is there any salt in the soup? (Çorbada hiç tuz var mı?)
Yes, there is. (Evet, var)

Are there any flowers in the garden? (Bahçede hiç çiçek var mı?)
No, there aren't. (Hayır, yok)

EXERCISES

1- ����� a lot of books in the library.

2- ����� any jackets on sale?

3-���� some money in my wallet.

4- �����any cars on the street.

5- ����� any socks in your bedroom? Yes, ������.

Answers

1.There are
2.Are there
3.There is
4.There arent
5.Are there - there arent


Answers

1.any
2.any
3.any
4.some
5.any
6.any
7.some
8.some


1. a
2. x (some)
3. x (any)
4. a
5. some
6. some
7. a
8. any
9. a
10.an
11. x (some)
12. any

LESSON 10
POSSESSIVE 'S'
(Sahiplik ifade eden 'S')  • İngilizcede isme sahiplik ifadesi vermek için 's ekleriz.

    Ahmet's car is Opel Astra. (Ahmetin arabası Opel Astra'dır.)
    Her sisters' friends are very nice. (Onun kızkardeşlerinin arkadaşları çok hoş)
    Ali is Mehmet and Hüseyin's friend. (Ali, Mehmet ile Hüseyinin arkadaşıdır)


AÇIKLAMALAR

1- Sahiplik ifade eden ('S) tekil isimler ile kullanılır.

Tom's bag
John's car
Mary's purse

2- Çoğul isimlere sadece (') eklenir.

My brothers' bags
His parents' car
Teachers' Room

3- Eğer çoğul isim düzensiz ise yani sonu -s ile bitmiyorsa o zaman ('S) kullanılır.

Children's toys
Men's clothes

3- İki sahiplik ifade eden isim kullanılıyorsa, ('S) ikinci isme eklenir. Mr and Mrs Brown's children Tom and John's books
Lucy and Mary's bags

EXERCISES
Boşluklara a, an, some , any , x(boşluk) ekleyiniz.
1- My brother can play the guitar. This is ������. Guitar.

2- Osman has got a computer. This is ���� computer.

3- Students have got books. They are ������ books.

4- Who are these children? They are �����. Children.

Answers

1.c
2.b
3.c
4.a

Alıntıdır:
esmus.blogcu.com Teşekkürler...

 

 

 

A- SELAMLAŞMA
Hello
Hi
Good morning
Good afternoon
Good evening
Good night

B- HÂL, HATIR SORMA
How are you?
Fine thanks. And you?
I am fine. Thank you.

C- VEDALAŞMA
Good bye
Bye
See you later


A- SELAMLAŞMA

Hello (English) /helo/ : Merhaba
Hi (American) /hay/ : Merhaba
Good Morning /gıd mornin/ : Günaydın
Good Afternoon /gıd eftırnun/ : Tünaydın
Good Evening /gıd ivnin/ : İyi akşamlar
Good Night /gıd nayt/ : İyi geceler

 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=